Servis VN opreme

Ovlašteni smo da vršimo usluge:

 • funkcionalna ispitivanja primarne i sekundarne opreme zbog radova na zamjeni opreme, rekonstrukciji, sanaciji i izgradnji elektroenergetskih postrojenja nazivnih napona 6, 10, 20, 35, 110, 220 i 400kV,
 • mjerenje otpora glavnih strujnih krugova prekidača, rastavljača i ostalih sklopnih uređaja,
 • obavljanje nultog servisa visokonaponskih prekidača,
 • ispitivanje prekidača mjerenjem vremena uklopa i isklopa, snimanje hodograma, mjerenje sinhronizma među polovima prekidača,
 • mjerenje otpora izolacije dijelova rasklopne opreme, kablova i ostalih dijelova elektroenergetskih postrojenja,
 • pregled, revizija i remont primarne elektroenergetske opreme (energetski i mjerni transformatori, prekidači, rastavljači, zemljospojnici, sabirnice, metalom oklopljena postrojenja, srednjenaponske ćelije i td.) i njihovo podešavanje u skladu sa preporukama proizvođača opreme,
 • kontrola isticanja gasa SF6 iz opreme instalirane u elektroenergetskim objektima,
 • ispitivanje i provjera kvaliteta gasa SF6 u opremi instaliranoj u elektroenergetskim objektima,
 • kontrola pritiska gasa SF6 u opremi instaliranoj u elektroenergetskim objektima.

Za izvođenje servisa na VN opremi angažovana su naša stručna lica.

Prilikom servisnih radova i ispitivanja koriste se sljedeći uređaji i instrumenti:

 • Manometar,
 • Bubanj – pristroj za snimanje hodograma VN prekidača,
 • Analizator energetskih prekidača CAT34,
 • Instrument za mjerenje otpora – mikroommetar RMO 200G
 • Instrument za mjerenje temperature rosišta – vlazimetar 3-037-R001 N7R231,
 • Instrument za ispitivanje produkata razlaganja gasa SF6,
 • Detektor za ispitivanje curenja gasa SF6 3-033-R002,
 • Multimetar Finest 703.

We are authorized to perform following services:

 • functional testing of primary and secondary equipment for work on: replacement of equipment, reconstruction, repair and construction ofsubstations with rated voltages 6, 10, 20, 35, 110, 220 and 400kV,
 • measuring the resistance of the main circuit of circuit breakers, disconnectors and other switching devices,
 • commissioning check for HV circuit breakers,
 • testing of circuit breakers by measuring time of opening and closing, travel recording, and measuring asynchronism between poles,
 • resistance measurement of insulation of switching equipment parts, cables and other parts of the substation,
 • review, revision and overhaul of primary electric power equipment (power and measuring transformers, circuit breakers, disconnectors, earthing switches, bus, gas insulated switchgears, medium voltage cells, etc.) and their adjustment in accordance with the recommendations of the equipment manufacturer,
 • control of SF6 gas leakage from equipment installed in substations,
 • testing and verification of the quality of SF6 gas in the equipment installed in substations,
 • control of SF6 gas pressure in the equipment installed in substations.

For the service we have engaged our professional stuff.

During maintenance work and testing, the following instruments and devices are used:

 • Manometer,
 • Arrangement for travel recording of HV circuit breakers,
 • HV circuit breakers analyzer CAT34,
 • Instrument for resistance measurement – micro ohmmeter RMO 200G,
 • Instrument for measuring dew point temperature 3-037 N7R231-R001,
 • Instrument for testing the products of decomposition of SF6 gas,
 • Detector of SF6 gas leakage 3-033-R002,
 • Multimeter Finest 703.


Fatal error: Uncaught Error: Class 'Elementor\Plugin' not found in /home/energobo/public_html/wp-content/plugins/essential-addons-for-elementor-lite/includes/Traits/Elements.php:422 Stack trace: #0 /home/energobo/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php(308): Essential_Addons_Elementor\Classes\Bootstrap->render_global_html('') #1 /home/energobo/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php(332): WP_Hook->apply_filters(NULL, Array) #2 /home/energobo/public_html/wp-includes/plugin.php(517): WP_Hook->do_action(Array) #3 /home/energobo/public_html/wp-includes/general-template.php(3065): do_action('wp_footer') #4 /home/energobo/public_html/wp-content/themes/twentysixteen/footer.php(71): wp_footer() #5 /home/energobo/public_html/wp-includes/template.php(783): require_once('/home/energobo/...') #6 /home/energobo/public_html/wp-includes/template.php(718): load_template('/home/energobo/...', true, Array) #7 /home/energobo/public_html/wp-includes/general-template.php(92): locate_template(Array, true, true, Array) #8 /home/energobo/pub in /home/energobo/public_html/wp-content/plugins/essential-addons-for-elementor-lite/includes/Traits/Elements.php on line 422