Mjerenja i ispitivanja

Jedna od djelatnosti naše firme je izvođenje mjerenja i ispitivanja na elektroenergetskim postrojenjima, električnim uređajima, električnim instalacijama (elektroinstalacije niskog napona) sa vizuelnim pregledom i izdavanje Stručnih nalaza i Atesta. Sva ispitivanja i mjerenja se izvode prema važećim zakonima, standardima i propisima.

Certificirani smo da vršimo usluge u oblasti električnih mjerenja i ispitivanja:

 • ispitivanje funkcionalnosti elektroenergetskih postrojenja,električnih uređaja i električnih instalacija,
 • ispitivanje zaštite od istovremenog direktnog i indirektnog dodira dijelova pod naponom,
 • ispitivanje zaštite od direktnog dodira dijelova pod naponom (izoliranje, pokrivanje, prepreke, prolazi, zaštitni uređaj diferencijalne struje),
 • ispitivanje zaštite od indirektnog dodira dijelova pod naponom izvedenim u TN, IT i TT sistemima (ispitivanje otpora petlje, mjerenje struje kratkog spoja i ispitivanje zaštitnih uređaja diferencijalne struje – FI sklopke, zaštitno izoliranje, galvansko odvajanje i izjednačavanje potencijala),
 • mjerenje otpora izolacije elektroenergetskih postrojenja, električnih uređaja, električnih transformatora, električnih generatora, električnih motora, električnih kablova i električnih instalacija,
 • mjerenje napona koraka i napona dodira, mjerenje napona uzemljivača i mjerenje iznesenog potencijala,
 • mjerenje otpora pogonskih (radnih) i zaštitnih sistema uzemljenja,
 • mjerenje otpora izolirajućih podova i zidova,
 • pregled gromobranskih instalacija i mjerenje otpora uzemljenja gromobranskih instalacija,
 • mjerenje intenziteta osvjetljenosti,
 • mjerenje otpora galvanske povezanosti (neprekidnosti) na instalacijama za izjednačavanje potencijala,
 • pregled, ispitivanje i mjerenje uređaja za katodnu zaštitu,
 • pregled i ispitivanje uređaja za zavarivanje, pregled i ispitivanje prijenosnih alata uređaja sa elektromotorom (mješalice, bušilice i sl.),
 • mjerenje električnih veličina napona, struje, snage,energije, frekvencije, cosφ, magnetskih i električna polja, kapaciteta, induktiviteta i otpora,
 • kontrola rada pokaznih i registrirajućih instrumenata i provjera redoslijeda faza u elektroenergetskim postrojenjima,
 • mjerenje i ispitivanje otpora uzemljenja transformatorskih stanica,
 • mjerenje i ispitivanje otpora uzemljenja dalekovodnih stubova,
 • mjerenje napona dodira i napona koraka u elektroenergetskim objektima,
 • mjerenje otpora tla i specifičnog otpora tla,
 • ispitivanja zaštita u skladu sa raspoloživom ispitnom opremom

Naši Stručni nalazi i Atesti se koriste kod:

 • izgradnje novih objekata (uslov za Tehnički prijem objekta),
 • rekonstrukcije i dogradnje postojećih objekata (uslov za Tehnički prijem objekta),
 • legalizacije postojećih objekata (uslov Opštinske uprave),
 • priključenja napajanja objekata na energetsku mrežu (uslov Elektrodistribucije).

Za izvođenje svih mjerenja, ispitivanja i sastavljanje Stručnih nalaza su angažovani naši stručni saradnici.

Mjerenja se vrše odgovarajućim mjernim uređajima i instrumentima:

 • Multifunkcijski instrument za ispitivanje električnih instalacija EUROTEST 61557 (MI 2086),
 • Set za mjerenje otpora uzemljenja S2002 (50m),
 • Mjerač otpora izolacije TheraOhm 5 kV PLUS (Mi 3201),
 • Strujna kliješta A1018,
 • LUX metar LX 1102,
 • Optički laserski mjerač broja okretaja PCE-DT62,
 • Multimetar Finest 703.

We are certified to perform measurements and tests of power substations, electrical devices, electrical installations with visual inspection and certification. All tests and measurements are performed according to the applicable laws, standards and regulations.